Entegre Yönetim Sistemi
Kalite Politikası

Kalite Yönetim Sistemi ile çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizin adalet üzerine olmasını sağlamak.

Yerel ve uluslararası kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlara uymak

Çalışanlarımızı adalet, insan onuru, iş güvenliği, işçi sağlığı ve sürekli gelişim bilinciyle milli menfaatler esaslı eğitmek

Önleyici yaklaşımlarla; çalışanlarımızın ve ürettiğimiz makine vesistemlerde çalışanların proses risklerini tespit etmek gerekli faaliyetleri başlatmak, çevresel etkileri değerlendirmek, iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek, iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevresel etki kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak

Doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, çevre kirliliğini ve küresel ısınmayı önlemede en üst düzeyde önlemler almak

Çevreye saygılı, kullanıcısına güven veren ürün çeşitlerimizi müşteri istekleri doğrultusunda geliştirmek

Güvenlik sistemleri sektörü için tüm teknolojik ve tasarım olanaklarını kullanıp, müşteri memnuniyetini referans alarak yüksek katma değeri ürün ve hizmetler üreterek Türkiye ve dünya ekonomisine katma değer sağlamak

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak

Hizmette ileri teknolojiyi kullanarak, yerel ve dünya pazarında yer elde etmek

Kalite Yönetim Sistemi ile maliyeti düşürürken, ürün ve hizmet kalitesini arttırmak

Bilgi varlıklarımızı güvence altına alarak, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak